ZWIERZĘTA HODOWLANE

Pożyteczne mikroorganizmy rozstrzygają o dobrostanie stada na obszarze hodowli zwierząt. Wszędzie tam, gdzie warunki różnią się od naturalnie słóżących rozwojowi zwierząt użycie wymienionych kompozycji o probiotycznych właściwościach bioochrania i wpływa na polepszenie ich zdrowia i stanu otoczenia. Poprawia i zachowuje się dobrostan stada ze względu na zawartość ProBiotyków, które:

- eliminują grzybicę i ograniczają schorzenia skóry;

- ulepszają trawienie i przyczyniają się do wzrostu przyrostu masy zwierzęcia;

- polepszają formę fizyczną i funkcje fizjologiczne;

- osłabiają występowania stanów zapalnych;

- mają wpływ na łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych;

- hamują biegunkę;

- obniżają aktywność chorób dróg oddechowych;

- redukują i regulują ilość komórek somatycznych w mleku;

- zwalczają populację insektów, w tym komarów, much oraz muszek;

- bioasekurują przed ProBioEmami chorobotwórczymi (salmonella, enterokoki, bakterie coli);

- ograniczają potrzebę używania środków dezynfekujących i antybiotyków;

- usuwają odory składające się z emisji gazów takich jak: merkaptany, amoniak, siarkowodór;

- likwidują uciążliwości w środowisku i sąsiedztwie;

- przekształcają powietrze w magazynach i pomieszczeniach inwentarskich na skutek usunięcia zagniwania materii organicznej;

-pomagają w utrzymaniu czystości urządzeń, ciągów kanalizacyjnych, trakcji wodnych, kojców; także w pomieszczeniach socjalnych; czy też ścian i sufitów.

 

Więcej opcji wyszukiwania

Em-market.pl © powered by OpenCart, wykonanie sklepy internetowe CI4