Bydło

PRODUKTY:

EmFarma, Pro-Biotyk (em15)


DZIAŁANIE:

Redukowanie insektów tj.: komary, muchy czy muszki; eliminowanie odorów pochodzących z emisji gazów tj.: siarkowodór, amoniak; usuwanie powstawania pleśni na kiszonkach; likwidują grzybice; hamowanie rozwoju bakterii coli, zwiększenie się walorów smakowych paszy i wzrost stopnia jej wykorzystania. ProBiotyki regulują pH, pełnią rolę zakwaszacza i regulatora, ograniczają potrzebę stosowania środków dezynfekujących i antybiotyków.


SPOSÓB UŻYCIA:

- Zasiedlanie ProBio Emami obory: pierwszy zabieg wykonać 10 % roztworem EmFarma czyli 1 litr preparatu na 9 litrów wody spryskując całą oborę. W zależności od ilości ściółki i odchodów oraz systemu wietrzenia stosować od 5 do 10 litrów Em Farma na 100m2. W pierwszym tygodniu stosowania zabieg wykonać 2 - krotnie. W następnych tygodniach zabiegi wykonywać systematycznie raz w tygodniu stosując 2-5 litrów EmFarmy/100 m2.
Zamiast oprysków można stosować zamgławianie używając 1 litr EmFarmy na 50-200 m3, w uwodnieniu 2-3 krotnym. Zabieg należy wykonywać 2 do 3 razy w tygodniu.
- Zakiszanie kiszonek: stosować od 0,3 do 2 litrów Pro-Biotyk (em15)/1 tonę zakiszanego materiału. Sianokiszonki z traw i lucerny w belach zakiszać w większej dawce 0,3 do 0,7 litrów Pro-Biotyk (em15)/1 belę. Preparat rozcieńczać w takiej ilości wody by było możliwe równomierne rozprowadzenie go. Do zakiszanie w pryzmie dodawać 0,3- 0,5 litra Pro-Biotyk (em15)/1 tonę kiszonki kukurydzy, 1-1,5 litra/1 tonę kiszonki traw i lucerny i do 2 litrów/1 tonę zakiszania nasion kukurydzy.
- Rewitalizacja wody: 1 litr Pro-Biotyk (em15)/1000 litrów wody podawanej dziennie. Tak przygotowaną wodę podawać min raz w tygodniu. Doskonale oczyszcza organizm i wzmaga trawienie.
- Dodatek do pasz: 50-70 ml Pro-Biotyk (em15) na 1 krowę, a 20 ml na 1 cielę. Dawki dodawać do paszy 1-2 razy w tygodniu. Rozcieńczamy w takiej ilości by można było swobodnie rozprowadzić roztwór na paszę. Jeśli karmimy kiszonkami zaszczepianymi Pro-Bio Emami to nie mam potrzeby dodawać Pro-Biotyk do paszy. Dla cieląt podawać mleko z dodatkiem 10 ml Pro-Biotyk (em15). Nie należy dodawać ProBio Emów do zakwaszonej karmy.
W przypadku występowania biegunki stosować:
Zwierzęta dorosłe - 0,5 do 1 litr Pro-Biotyk (em15), powtarzać dawkę od 2 do 3 razy.
Cielęta małe - podawać jednorazowo 50-100 ml Pro-Biotyk (em15).
Cielęta starsze - podawać jednorazowo 150-250 ml Pro-Biotyk (em15). Koniecznie opryskać co 2-3 dni cielętnik w uwodnieniu 1:9.
Jeśli kiszonka jest zaszczepiona albo woda pitna można zrezygnować z dodatkowego szczepienia TMR ProBio Emami.
- Zabezpieczanie przed pleśnieniem magazynowanej słomy i siana: stosujemy jednorazowy oprysk 1 litr EmFarma/1 tonę słomy i siana w jak najmniejszym uwodnieniu. W przypadku miejscowego wystąpienia pleśni wykonać ponowny oprysk.
- Zabezpieczenie wymion i strzyków przed infekcjami: przecierać wymiona szmatką zwilżoną w 5-10 krotnie uwodnionym PRo-Biotyku (em15). Strzyki zaślepiać poprzez zanurzenie w roztworze. Czynności te wykonujemy wyłącznie po udoju. Nie stosować przed udojem, ponieważ może to zwiększyć ilość drobnoustrojów w mleku. Zaleca się prze udojem przemyć wymiona letnią wodą. W czasie występowania mrozów zabezpieczanie strzyków probiotykami może powodować ich pękanie. Apelujemy by zabezpieczanie strzyków wykonywać z rozwagą.
- Wypieranie przyczyn infekcji skóry: spryskiwać lub przecierać chore miejsca Pro-Biotykiem (em15) bez dodatkowego uwodnienia. W przypadku występowania grzybic czy parcha spryskiwać co kilka dni 100 % roztworem Pro-Biotyk (em15) lub EmFarma. Można preparaty rozcieńczać 3-4 krotnie wodą.
- Czyszczenie stanowisk udoju i osprzętu: brud zawłaszcza tłuszcz usuwać za pomocą EmFarmy. Do nawilgocenia miejsc, które mają być czyszczone stosuje się 1 część EmFarmy i 30-50 część wody.

Pokaż: Lista / Siatka
Pokaż:
Sortowanie:
EmFarma 1-litr
EmFarma jest to preparat mikroorganiczny stosowany do poprawy jakości gleby, higienizacji budynkó..
17,00zł
EmFarma 5-litrów
EmFarma jest to preparat mikroorganiczny stosowany do poprawy jakości gleby, higienizacji budynkó..
53,00zł
Pro-Biotyk (em 15) 1-litr
Pro-Biotyk (em 15) mieszanka paszowa uzupełniająca, przygotowana na bazie żywych kultur probiotyc..
24,00zł
Pro-Biotyk (em 15) 5-litrów
Pro-Biotyk (em 15) mieszanka paszowa uzupełniająca, przygotowana na bazie żywych kultur probiotyc..
69,00zł
EmFarma jest to preparat mikroorganiczny stosowany do poprawy jakości gleby, higienizacji budynkó..
7 490,00zł
Pro-Biotyk (em 15) 10-litrów
Pro-Biotyk (em 15) mieszanka paszowa uzupełniająca, przygotowana na bazie żywych kultur probiotyc..
111,00zł
Em-market.pl © powered by OpenCart, wykonanie sklepy internetowe CI4