Pszczoły

PRODUKTY:

ApiBioFarma, ApiFarma


DZIAŁANIE:

ApiFarma jest preparatem usprawniającym zdrowotność oraz jakość w ulu i jego otoczeniu. Istniejące w nim pożyteczne mikroorganizmy wypierają chorobotwórczą mikroflorę oraz wzajemnie się wspomagają wprowadzając dobrostan w miejscu ich zastosowania.

Działanie ApiFarmy i ApiBioFarma:

- wydłuża żywotność pszczół robotnic

- ulepsza dobrostan rodzin pszczelich

- usprawnia kondycję rodzin osłabionych

- poprawia procesy trawienia, zwiększa strawność pokarmu

- ogranicza rozwój mikroflory chorobotwórczej

- zwiększenie trwałości syropu w trakcie zimowli

- zmniejsza zatrucia pokarmowe

- również - biodezynfekuje

- higienizuje ule i ramki

- służy jako dodatek do wody do pojenia czy też syropu

ApiFarma i ApiBioFarma - Mieszanki Paszowe Uzupełniające dla pszczół o probiotycznych właściwościach.
Probiotyki są specyficznymi żywymi szczepami poż
ytecznych mikroorganizmów, które podawane człowiekowi lub zwierzętom wywierają na ich organizmy ogromny wpływ.
Zapewniają one równowagę wśród mikroorganizmów zasiedlających dany organizm. Wśród probiotyków przeważającą grupę stanowią bakterie kwasu mlekowego. Ważną cechą bakterii kwasu mlekowego jest zdolność do wytwarzania szeregu enzymów poprawiających strawność pokarmu. Ponadto w układzie pokarmowym wykazują istotną cechę: rozkładają niepożądane składniki pożywienia. Dzięki temu pszczoła jest w stanie przetrwać niskie stężenia toksycznych substancji pobieranych wraz z pokarmem ze skażonego środowiska.
Do najważniejszych zadań bakterii kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym należy zaliczyć fermentację pierzgi.
Pierzga stanowi białkowy pokarm pszczół, powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół (szczepionka pożytecznej mikroflory). Pszczoły umieszczają tak przygotowany pyłek w komórkach plastra ubijając go głową. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych przestrzeni (nadmiar tlenu mógłby zakłócać proces fermentacji). Enzymy trawienne bakterii kwasu mlekowego rozkładają osłonkę pyłku, uwalniając tym samym białko. Tylko dzięki temu pszczoła może wykorzystać ten najważniejszy składnik budulcowy zawarty w pyłku. Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na polepszenie walorów smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie kwasu mlekowego produkują związki zapachowo-smakowe. Dzięki wytwarzaniu przez bakterie kwasów organicznych, pH pierzgi obniża się do ok. 4, co wpływa na trwałość pokarmu pszczelego.

Pokaż: Lista / Siatka
Pokaż:
Sortowanie:
ApiBioFarma 0,2-litra
ApiBioFarma pozwala na stabilizację rozwoju osłabionych rodzin pszczelich i może prowadzić d..
16,00zł
ApiBioFarma 0,5-litra
ApiBioFarma pozwala na stabilizację rozwoju osłabionych rodzin pszczelich i może prowadzić d..
36,00zł
ApiBioFarma 1-litr
ApiBioFarma pozwala na stabilizację rozwoju osłabionych rodzin pszczelich i może prowadzić d..
55,00zł
ApiFarma 1-litr
ApiFarma - kompozycja mikroorganizmów wytworzona w naturalnym procesie fermentacji, z udział..
30,00zł
Em-market.pl © powered by OpenCart, wykonanie sklepy internetowe CI4